Sản phẩm dịch vụ
 
Tin tức
Hỗ trợ trực tuyến
0396668855
0963026633
Liên kết Site
Sự kiện nổi bật
Thống kê
Đang truy cập12
Số lượt truy cập1,884,018
 
 
 

Bể màu xanh

Báo giá 

 

STT

Đường kính (M)

Tổng Thể tích V (M3)

Thể tích phân giải Vd(M3)

Thể tích chứa khí Vg(M3)

Thể tích chết V0(M3)

Thể tích điều áp Vc(M3)

1

1,90

4,20      

3,39

0,67

0,14

0,67

2

2,25

7,20

5,64

1,40

0,16

1,40

3

2,40

9,00

6,65

1,96

0,39

1,96

 

§  Tùy theo số lượng gia súc nuôi của từng hộ gia đình mà có thể lựa chọn công trình có kích cỡ khác nhau:

§  Với công trình KSH composite cỡ gần 4m3 có thể áp dụng cho hộ gia đình nuôi từ 5 – 12 đầu lợn hoặc từ 2 – 5 con trâu, bò.

§  Với công trình KSH composite cỡ gần 7m3 có thể áp dụng cho hộ gia đình nuôi từ 10 – 30 đầu lợn hoặc từ 6 – 10 con trâu, bò.

Với công trình KSH composite cỡ gần 9m3 có thể áp dụng cho hộ gia đình nuôi từ 20 – 50 đầu lợn hoặc từ 11 – 20 con trâu, bò.

1.Tất cả các sản phẩm công ty cung cấp chỉ có một loại độ dày nhất định, không có loại mỏng hơn hay dày hơn

2. Trªn mçi s¶n phÈm ®Òu cã logo næi hv composite, co logo ghi rõ “SP được b NN & TPNT công nhn tiến b KHKT”

2. Trªn mçi s¶n phÈm ®Òu cã tem ghi ngµy th¸ng, nhãm s¶n xuÊt vµ m· sè, m· v¹ch

3. C¸c s¶n phÈm cã mµu xanh l¸ c©y hoÆc mµu tr¾ng. BÒ mÆt tr¬n nh½n vµ cã ®é kÝn tuyÖt ®èi

4. C¸c s¶n phÈm ®Òu ®­îc b¶o hµnh 03 năm kÓ tõ khi nghiÖm thu

Các chỉ tiêu về độ bền kỹ thuật đạt được của sản phẩm

Chỉ tiêu

Đơn vị

Giá trị tối thiểu

Độ bền kéo đứt

N/cm2

20.012

Độ bền uốn

N/mm2

439

Độ bền va đập

KJ/m2

81

Độ dày tối thiểu

mm

4

 
Địa chỉ: Số A24TT6 khu đô thị mới Văn Quán - Hà Nội
Điện thoại: 0963.02.66.33 HOTLINE: 039.666.88.55
Email: kankyovietnam@gmail.com